Nieuwsarchief

Seizoen 2014/2015

2014
De cursussen trekharmonica spelen is inmiddels van start gegaan op 9 en 16 september, 1 en 7 oktober 2014.

Op dinsdag(morgen/avond) zijn er 3 cursussen, op woensdag(middag) 2 cursussen en op donderdag(avond) 1 les/speel groep. Met ingang van 8 december 2014 is er ook op maandagavond en woensdagavond een cursus beginnend/vervolg.

Dinsdag 9 september 2014 (‘s-morgens) zijn 3 cursisten begonnen met een vervolgcursus en 1 cursist privé

Dinsdag 16 september 2014 (‘s-avonds)  zijn 2 cursisten begonnen met een vervolgcursus, deze 2 cursisten beginnen op 26 november 2014 in de nieuwe trekharmonica groep Bilgaard.

Donderdag 18 september 2014 is TrekHarmonicaGroep Oeral Wei (7 leden) o.l.v. Jan Hogeboom weer begonnen. Voor de pauze gaan we eerst een studiestuk behandelen. Het nieuwe oefenstuk Gabrielle song is uit de Zweedse film As it is in Heaven. Er zijn drie partijen, solisten, begeleiding en bas. Na de pauze spelen we uit het repertoire. Ook worden muziekstukken in kleiner verband voorgespeeld. Dit is nuttig voor het samenspel en het luisteren naar elkaar. Nieuw is The Frisian Lowlands Melody van Klaas Stienstr/Kaye. Verder is toegevoegd Lascia ch’io pianga van Händel een 3/2 maatsoort, Pedro Larsen van  Carl E Lungaard Jensen. Wie belangstelling heeft voor het gehele repertoire kan zich melden via de email. (wijkvereniging@bilgaardnet.nl)

Woensdag 1 oktober 2014 (‘s-middags) zijn 3 cursisten begonnen aan een trekharmonica vervolgcursus. Zij willen zich naast de cursusinhoud ook de combinatie van notenschrift en tablatuur eigen maken. Hier ben ik een groot voorstander van en zal dit altijd promoten. Natuurlijk is het noten lezen niet voor iedereen een gegeven. Maar met de nodige uitleg en aandacht in de cursus wordt de notenkennis aan de hand van bladmuziek eigen gemaakt. Mijn ervaring is dat dit snel wordt opgepakt.

Woensdag 29 oktober 2014 (‘s-middags) is 1 cursist begonnen met een beginnerscursus

Nieuwe groep:  TrekHarmonicaGroep Bilgaard Leeuwarden o.l.v.  Jan Hogeboom is dinsdag 26 november 2014 begonnen. De nieuwe groep bestaat uit 5 personen De spelers zijn van midden niveau/gevorderd (niveau 3/4). Er wordt gespeeld en les gegeven op dinsdagavond van 19.30 – 21.45 uur in de Speelkoepel.Onder het menu THG Bilgaard leest u meer informatie. Wie ook belangstelling heeft voor deze groep kan zich bij mij aanmelden. Een repetitie bijwonen? Neem contact op!

 Maandag 8 december 2014 (‘s-avonds) is 1 cursist begonnen met een vervolgcursus. 

Op dit moment zijn er totaal 23 trekharmonica spelers, zowel in cursus- als groepsverband.

THG Oeral Wei heeft op maandag 17 november 2014 opgetreden in het Verzorgingshuis St. Jozef te Leeuwarden

2015
2 cursisten zijn donderdag 8 januari 2015  (‘s-morgens) begonnen met de (vervolg)cursus niveau 3/4 volgen.(10 lessen)

De 2e docent (Klaske Harder)  gaat vanaf het seizoen 2015/2016  les geven aan de beginnersgroep (vervolg).  Zij zal zich later hier voorstellen. Ze volgt nu nog een theoretische- als een praktijkopleiding.

De twee TrekHarmonicagroepen spelen in Speelkoepel Bilgaard het gebouw tegenover het Wijkcentrum Bilgaard eveneens aan De Hooidollen te Leeuwarden.

THG Oeral Wei heeft opgetreden donderdag 19 februari 2015 te Ferwert Verzorgingshuis Forward, van 14.30 – 16.00 uur.
3 leden van THG Oeral Wei hebben woensdag 18 maart 2015 opgetreden tijdens een open dag van MFC Ludingawaard Leeuwarden Bilgaard.

Trekharmonicaduo The Squeezebox-Buttons  (Jan Hogeboom en Klaske Harder)
Op verzoek treden we op in o.a. verzorgingshuizen, dagopvang regio Leeuwarden e.o.
Optredens: woensdag 11 februari 2015 om 13.30 uur in het Wijkcentrum Bilgaard en vrijdag 13 februari 2015 in het MFC Ludingawaard Bilgaard Leeuwarden om 14.00 uur. Aantal optredens in jul/aug langs de Dokkumer Ee.

Seizoen 2014/2015 is nu afgelopen. Het is een succesvol seizoen geweest. We zien u graag terug in het volgende seizoen, belangstellenden kunnen zich nu opgeven.

 

SLOTAVOND
Op donderdag 16 april 2015 was is er een slotavond in de Speelkoepel met een gevarieerd programma voor en door alle spelers.
De slotavond was zeer geslaagd. Na het openingswoord en een terugblik op het afgelopen seizoen 2014/2015 door Jan Hogeboom volgde het optreden van de cursisten en de groepen. De spelers hebben op hun eigen niveau (beginners, vervolg , gevorderden) uitstekend gespeeld wij als docenten, Jan Hogeboom en Klaske Harder, zijn dan ook zeer tevreden over het behaalde resultaat. Na het optreden heeft Jan Hogeboom in zijn slotwoord alle spelers bedankt voor hun inzet en in het bijzonder Klaske Harder, zij kreeg bloemen en cadeaubon voor haar inzet als 2e docent. Hierna volgde een gezellige nazit met een hapje en drankje voor de 40 aanwezigen.

Een aantal leden van THG Oeralwei hebben  30 Mei 2015 opgetreden tijdens een verjaardagfeest.

 

SEIZOEN 2015/2016
2015
Er zijnl 2 aanmeldingen voor de beginnerscursus trekharmonica leren spelen en 3 nieuwe aanmeldingen voor de THG. Heeft u ook belangstelling voor het spelen met de trekharmonica, meld u zich alvast aan voor de cursussen Trekharmonica spelen.

Er is een optreden ingepland voor Thg Bilgaard in december 2015 te Oude Leije.

Donderdag 2 juli 2015 hebben 5 spelers zich aangemeld voor THG Bilgaard niveau gevorderden op dinsdagavond m.i.v. het nieuwe seizoen. Het totaal van deze groep komt dan op 10 spelers (max).

NIEUW vanaf het nieuwe seizoen start een 3e Trekharmonicagroep DonMid niveau gevorderd ( nu 11 spelers) op donderdagmiddag van 13.30 – 15.45 uur.

Zaterdagmiddag 11 juli 2015 hebben Jan en Klaske (The Squeezebox Buttons) gespeeld bij Koffie & theeschenkerij Bartlehiem van Monica en Hans Dijkstra aan de Dokkumer Ee. Het was prachtig weer en veel aanloop. In augustus a.s. gaan we hier nog een keer spelen.

Zondag 13 september 2015 gaan Jan en Klaske naar de 6e Opentrekzakfestival locatie Doepark Nooterhof te Zwolle. We zullen ook deelnemen aan de workshop Virtuositeit via de balg van Wouter Kuyper. Het was een leerzame workshop.

Maandag 14 september 2015 hebben 2 spelers zich aangemeld voor THG DonMid op donderdagmiddag.

Woensdag 16 september 2015 heeft 1 belangstellende zich aangemeld voor de beginnerscursus op dinsdag

Zaterdag 19 september 2015 Bruisend Bilgaard, er zijn 5 aanmeldingen voor de cursussen

Maandag 28 september 2015 hebben 3 spelers zich aangemeld voor de woensdag cursus

Dinsdag 29 september 2015 is de cursus voor beginners van start gegaan, vervolgens op
Donderdag 1 oktober 2015 de THG Cairdín en THG Oeral Wei.
Dinsdag 6 oktober 2015  THG Bilgaard en de lessen niveau 1, 2 vervolg en op
Woensdag 7 oktober 2015 de lessen niveau 3 en 4

Op 20 en 23 oktober 2014 zijn er nog 2 aanmeldingen voor de Trekharmonicalessen  binnen gekomen. Het aantal trekharmonicaspelers komt hiermee op 42.

Trekharmonicagroep Bilgaard o.l.v. Jan Hogeboom, zal deelnemen aan het (Trek)Harmonicafestival Leeuwarden zaterdag 31 oktober 2015, aanvang 10.30 uur
in het Wijkcentrum Bilgaard Leeuwarden. De groep speelt om 11.30 uur. 
De aanvangstijd werd vervroegd naar 11.00 uur. Het werd een geslaagd optreden, hier kunnen we tevreden op terug zien. Het is tevens weer een stimulans voor een vervolg. Het heeft ook weer een belangstellende opgeleverd, deze ervaren speler zal donderdag 5 november 2015 een repetie bijwonen c.q. mee spelen.

De woensdagmorgen lesgroep is uitgebreid met 2 spelers, niveau 3/4 en wordt gesplitst in 2 x 4 spelers.

Dinsdag 10 november 2015 hebben 2 spelers van THG Oeral Wei opgetreden (11.30 - 13.00 uur) tijdens de bijeenkomst voor Mantelzorgers in het FMC Ludingawaard te Leeuwarden.

Maandag 23 november 2015 heeft een belangstellende na een kennismaking gesprek zich aangemeld voor de lesgroep op woensdagmorgen.

De woendagmorgen lesgroep niveau 3/4  is gesplitst in 1 x 5 en 1 x4  spelers met ingang van 9 december 2015.

Woensdag 16 december 2015 optreden THG Bilgaard (12 spelers) tijdens een kerstsoos te Oude Leije in Us Gebouw van 16.45 – 18.00 uur
Het was een zeer geslaagd optreden. Veel positieve reacties uit de zaal. 

2016
De lessen van week 1 zijn verplaatst naar week 2:

Dinsdag 5 januari wordt dinsdag 12 januari 2016
Woensdag 6 januari wordt woensdag 13 januari 2016
Donderdag 7 januari wordt donderdag 14 januari 2016

Donderdag 14 januari 2016 heeft 1 speler zich aangemeld voor de THG Cairdín op donderdagmiddag.

Maandag 18 januari 2016 hebben 3 spelers zich aangemeld
Maandag 25 januari 2016 zijn deze gevorderde spelers begonnen.

Vrijdag 11 maart 2016 hebben 3 spelers opgetreden in MFC Ludingawaard, Bilgaard in kader NL.Doet

Het aantal spelers is 44

Wachtlijst: 6

OPTREDEN
Woensdag 23 maart 2016 heeft THG Bilgaard uitgebreid met een aantal spelers van THG Cairdín een gezamenlijk muziekavond met het
Shantykoor Bluswater te Stiens. Het was een zeer geslaagde avond. Zie ook de foto’s pagina THC Bilgaard

Zondag 10 april 2016 verleend THG Bilgaard uitgebreid met een aantal spelers van THG Cairdín haar medewerking tijdens het voorjaarsconcert van het
Mingd Koar Aldtsjerk. Plaats Pauluskerk Aldtsjerk, aanvang 15.30 uur. Het voorjaarsconcert is zeer geslaagd te noemen. Een fantastisch optreden van zowel het Mingd Koar als de Trekharmonicagroep.

 

Donderdag 14 april 2016, 19.00 uur slotavond in het Wijkcentrum Bilgaard grote zaal.
Trekharmonica |Bilgaard Leeuwarden heeft donderdag 14 april 2016 haar slotavond gehouden. De cursisten en de 3 THG groepen van beginners t/m gevorderden in totaal 41 spelers, hebben voor een volle zaal (90 personen) opgetreden o.l.v. de docenten Jan Hogeboom en Klaske Harder. Het programma begon om 19.00 uur inloop,ontvangst met koffie/thee en cake.Hierna opende Jan Hogeboom om 19.30 uur de avond met een welkom en terugblik over het afgelopen seizoen 2015/2016.
De 2 groepen cursisten beginners en vervolg beginners o.l.v. Klaske Harder opende het muzikale avondprogramma. Hierna volgde het optreden van de 2 groepen cursisten alsmede de Trekharmonica groep Bilgaard o.l.v. Jan Hogeboom. Om 20.20 uur volgde een halfuur pauze. De catering was ook deze keer weer uitstekend verzorgd. Na de pauze was het de beurt aan Trekharmonica Groep Cairdín en Trekharmonica Groep Oeral Wei o.l.v. Jan Hogeboom. Aan het einde van de optredens werd gezamenlijk nog 2 muzieknummers gespeeld. Om 21.45 uur volgde het slotwoord door Jan Hogeboom hij bedankte alle spelers voor hun inzet en muzikale optreden en de aanwezigen. De docenten Jan Hogeboom en Klaske Harder werden ook in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet en inbreng en kregen een boeket bloemen en een envelop met….Hierna volgde een gezellige nazit met een hapje en drankje. Tot ziens in het nieuwe seizoen 2016/2017.

                      

 

 Het seizoen 2015/2016 is afgesloten met een slotavond op donderdag 14 april 2016

Seizoen 2016/2017
2016

De cursussen Trekharmonica en de Trekharmonicagroepen  is een ACTIVITEIT VAN DE WIJKVERENIGING BILGAARD LEEUWARDEN  en wordt georganiseerd door Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden. De cursisten dienen ad € 13,00 per jaar ook lid te worden van de wijkvereniging. 

Voor lesgelden, cursussen en andere informatie zie de diverse pagina’s. Ook is er een nieuwe cursus Bijscholing, deze cursus heeft tot doel dat cursisten ook eigen muziekstukken meenemen om in groepsverband verder uit te diepen.

5 aug 2016 er zijn 2 aanmeldingen voor de beginnerscursus.
6 aug 2016 1 aanmelding voor de THG Cairdín

Bij THG Bilgaard is op dinsdagavond nog plaats voor nieuwe spelers niveau 4/5.Aanmelden bij Jan Hogeboom, tel 058-2663327 en/of email wijkvereniging@bilgaardnet.nl of het aanmeldformulier op deze site.

 

Zaterdag 29 oktober 2016 is deelgenomen aan het Harmonicafestival, Wijkcentrum Bilgaard te Leeuwarden.
Een groep van 14 spelers Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden heeft een mooi optreden verzorgd.

Maandag 7 november 2016, hebben 3 cursisten zich aangemeld.

Week 50 zijn de laatste lessen van dit jaar, vanaf 3 januari 2017 vangen de lessen weer aan.
Tussentijds zijn er een aantal kerstoptreden.

 

2017
Dinsdag 3 januari 2017 is een cursist/speler begonnen bij THG Bilgaard op dinsdagavond.
In week 15 zijn de laatste lessen

Zaterdag 22 april 2017 is de slotdag van Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden. Deze dag treden de cursisten/groepen op.
Wijkcentrum Bilgaard, De Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden, toegang gratis.

PROGRAMMA
13.00 uur  Zaal open
13.30 uur  Opening
13.45 uur  Optreden 3 groepen
14.45 uur  Pauze
15.00 uur  Optreden 2 groepen
15.45 uur  Optreden alle groepen en slotwoord
16.00 uur  Nazit
17.00 uur  Einde

 

Na een geslaagde uitvoering op de slotdag van 22 april 2017 is het seizoen teneinde. De docenten wensen u allen een prettige zomerseizoen toe.

We zien u graag weer terug eind september 2017, seizoen 2017/2018.

   

SEIZOEN 2016/2017 Het nieuwe seizoen is maandag 26 september 2016 gestart.

De cursussen Trekharmonica en de Trekharmonicagroepen  is een ACTIVITEIT VAN DE WIJKVERENIGING BILGAARD LEEUWARDEN  en wordt georganiseerd door Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden. De cursisten dienen ad € 13,00 per jaar ook lid te worden van de wijkvereniging. 

Voor lesgelden, cursussen en andere informatie zie de diverse pagina’s. Ook is er een nieuwe cursus Bijscholing, deze cursus heeft tot doel dat cursisten ook eigen muziekstukken meenemen om in groepsverband verder uit te diepen.

5 aug 2016 er zijn 2 aanmeldingen voor de beginnerscursus.
6 aug 2016 1 aanmelding voor de THG Cairdín

Bij THG Bilgaard is op dinsdagavond nog plaats voor nieuwe spelers niveau 4/5.Aanmelden bij Jan Hogeboom, tel 058-2663327 en/of email wijkvereniging@bilgaardnet.nl of het aanmeldformulier op deze site.

 

Zaterdag 29 oktober 2016 is deelgenomen aan het Harmonicafestival, Wijkcentrum Bilgaard te Leeuwarden.
Een groep van 14 spelers Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden heeft een mooi optreden verzorgd.

Maandag 7 november 2016, hebben 3 cursisten zich aangemeld.

Week 50 zijn de laatste lessen van dit jaar, vanaf 3 januari 2017 vangen de lessen weer aan.
Tussentijds zijn er een aantal kerstoptreden.

2017
Dinsdag 3 januari 2017 is een cursist/speler begonnen bij THG Bilgaard op dinsdagavond.

In week 15 zijn de laatste lessen

Zaterdag 22 april 2017 is de slotdag van Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden. Deze dag treden de cursisten/groepen op.
Wijkcentrum Bilgaard, De Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden, toegang gratis.

PROGRAMMA
13.00 uur  Zaal open
13.30 uur  Opening
13.45 uur  Optreden 3 groepen
14.45 uur  Pauze
15.00 uur  Optreden 2 groepen
15.45 uur  Optreden alle groepen en slotwoord
16.00 uur  Nazit
17.00 uur  Einde

Na een geslaagde uitvoering op de slotdag van 22 april 2017 is het seizoen teneinde. De docenten wensen u allen een prettige zomerseizoen toe.

We zien u graag weer terug eind september 2017, seizoen 2017/2018.

Seizoen 2017/2018
Indien u belangstelling heeft voor een cursus en/of spelen in een groep dan kunt u zich opgeven voor het seizoen 2017/2018 (oktober/april en bestaat uit 15 lessen). Zie voor het lesschema Cursusinformatie. De eerste lessen starten 19 sep 2017, beginners en 21 sep 2017 THG Cardín (gevorderden)

Zaterdag 23 september 2017 is er Bruisend Bilgaard te Leeuwarden. Tijdens dit wijkfeest wordt er twee keer een workshop Trekharmonica gegeven.
Om 11.20 uur en 13.20 uur. Adres De Hooidollen 8, Leeuwarden. Belangstellenden van harte welkom.

THG Bilgaard, er hebben zich 2 nieuwe spelers bij deze gevorderde groep aangemeld. Het totaal aantal spelers bij deze groep is nu 7
Er kunnen nog 3 aanmeldingen volgen.

Zaterdag 28 oktober 2017 Harmonica festival, Wijkcentrum Bilgaard, de Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden. Vanaf 11.00 uur.
Trekharmonicagroep Bilgaard (12 spelers) hebben hieraan deelgenomen. Het optreden was een succes.

Vrijdag 8 december 2017 begint een nieuwe groep.

THG Bilgaard is uitgebreid met 3 spelers het maximaal aantal van 10 spelers is bereikt.

Er zijn in week 50 en 51 diverse kerstoptredens geweest.

 

2018
Donderdag 26 april 2018
is de slotdag van het seizoen. Deze avond treden de groepen op in het Wijkcentrum Bilgaard, de Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. U bent van harte welkom.De vrijdag cursus wordt eind april 2018 beëindigd.

SEIZOEN 2018/2019

Spelers die al een aantal jaren speel ervaring hebben kunnen zich nu al aanmelden voor het nieuwe seizoen.

 Nieuwe opzet cursus Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden.

De beginnerscursus komt te vervallen. alsmede de cursus op vrijdagavond. Er zijn hiervoor te weinig aanmeldingen geweest het afgelopen seizoen. De middengroep (vervolgbeginners (3 jr) komen samen in één lesgroep op woensdagmorgen. Dit is een nieuwe groep en kan worden uitgebreid. Dit betekent dat wij cursisten aannemen die al een aantal jaren spelen (niveau 3).
Uiteraard kunnen zich ook gevorderde spelers aanmelden voor de bestaande lesgroepen op dinsdagavondgroep en donderdagmiddaggroep.


Donderdag 23 augustus 2018
 hebben zich 3 spelers aangemeld,  2 spelers voor de dinsdagavondgroep en 1 speler voor de donderdagmiddag groep.

Het seizoen start woensdag 19 september 2018 met groep vervolg beginners.
Donderdag 20 september 2018 met THG Cairdín, als gast een cellist.

Belangstellenden zijn welkom donderdag 18 okt 13.30 uur in de WIJKkoepel, de Hooidollen 8, 8918 HV  Leeuwarden

Zaterdag 27 oktober 2018 wordt de jaarlijkse harmonicafestival georganiseerd door H.J.Smit (zie ook De Harmonicahoek voor informatie) in het Wijkcentrum Bilgaard te Leeuwarden, aanvang 10.30 uur.
Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden zal hier ook met een groep aan deelnemen.

Er zijn deze maand diverse kerstoptredens geweest.


Maandag 14 januari 2019 is een nieuwe gevorderde Trekharmonicagroep Monday met 5 spelers van start gegaan.
Nieuwe spelers zijn van harte welkom. Les/speeltijd Maandag 13.30 – 15.45 uur

De slotdag van het seizoen 2018/2019 is donderdag 25 april 2019. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur Wijkcentrum Bilgaard Leeuwarden, de Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden. Tel. 058-2663327

Belangstellenden zijn van harte welkom 

 

Seizoen 2019/2020

De docenten hebben besloten n.a.v. een aantal verzoeken besloten m.i.v. het seizoen 2019/2020 weer te starten met een beginnerscursus en een vervolg-beginnerscursus voor spelers met 2/3 jaar speelervaring.

Belangstellenden kunnen zich daarom nu alvast opgegeven via de website of een mail te zenden aan wijkvereniging@bilgaardnet.nl

THG Oeral Wei is gestopt wegens te weinig spelers (3)  minimaal is 5 spelers.

 

De lessen beginnen voor de eerste groep THG Cairdín do 19 september 2019, voor de overige groepen zie het speelschema.

Het seizoen 2019/2020 vervolgt op maandag 6 januari 2020, THG De vrolijke noot (nieuw) met 5 spelers

Indien u een repetitie/les wilt bijwonen kan dat. Donderdag 19 maart 2020 in de WIJKkoepel, de Hooidollen 8 te Leeuwarden, aanvang 13.30 uur.

Donderdag 23 april 2020 is de slotdag. De groepen treden dan op en ook gezamenlijk.
De avond begint vanaf 19.00 uur.
Belangstellenden zijn deze avond van harte welkom in het Wijkcentrum Bilgaard, de Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden. Toegang gratis.

I.v.m. het Corona virus zijn de lessen vanaf maart 2020 en de slotdag 23 april 2020 komen te vervallen.
Hiermede is ook het seizoen 2019/2020 beëindigd. Eind september 2020 start onder voorbehoud het nieuwe seizoen 2020/2021…

 

Docent/muzikaal leider
Jan Hogeboom