Nieuws

 

Nieuws seizoen 2014/2015 zie pagina Nieuwsarchief
Nieuws seizoen 2015/2016 zie pagina Nieuwsarchief
Nieuws seizoen 2016/2017 zie pagina Nieuwsarchief

 

SEIZOEN 2016/2017 Het nieuwe seizoen is maandag 26 september 2016 gestart.

De cursussen Trekharmonica en de Trekharmonicagroepen  is een ACTIVITEIT VAN DE WIJKVERENIGING BILGAARD LEEUWARDEN  en wordt georganiseerd door Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden. De cursisten dienen ad € 13,00 per jaar ook lid te worden van de wijkvereniging. 


Voor lesgelden, cursussen en andere informatie zie de diverse pagina's. Ook is er een nieuwe cursus Bijscholing, deze cursus heeft tot doel dat cursisten ook eigen muziekstukken meenemen om in groepsverband verder uit te diepen.

5 aug 2016 er zijn 2 aanmeldingen voor de beginnerscursus.
6 aug 2016 1 aanmelding voor de THG Cairdín

Bij THG Bilgaard is op dinsdagavond nog plaats voor nieuwe spelers niveau 4/5.Aanmelden bij Jan Hogeboom, tel 058-2663327 en/of email wijkvereniging@bilgaardnet.nl of het aanmeldformulier op deze site.

 

Zaterdag 29 oktober 2016 is deelgenomen aan het Harmonicafestival, Wijkcentrum Bilgaard te Leeuwarden.
Een groep van 14 spelers Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden heeft een mooi optreden verzorgd.

Maandag 7 november 2016, hebben 3 cursisten zich aangemeld.


Week 50 zijn de laatste lessen van dit jaar, vanaf 3 januari 2017 vangen de lessen weer aan.
Tussentijds zijn er een aantal kerstoptreden.

2017
Dinsdag 3 januari 2017 is een cursist/speler begonnen bij THG Bilgaard op dinsdagavond.

In week 15 zijn de laatste lessen

Zaterdag 22 april 2017 is de slotdag van Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden. Deze dag treden de cursisten/groepen op.
Wijkcentrum Bilgaard, De Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden, toegang gratis.

PROGRAMMA
13.00 uur  Zaal open
13.30 uur  Opening
13.45 uur  Optreden 3 groepen
14.45 uur  Pauze
15.00 uur  Optreden 2 groepen
15.45 uur  Optreden alle groepen en slotwoord
16.00 uur  Nazit
17.00 uur  Einde

Na een geslaagde uitvoering op de slotdag van 22 april 2017 is het seizoen teneinde. De docenten wensen u allen een prettige zomerseizoen toe.

We zien u graag weer terug eind september 2017, seizoen 2017/2018.

Seizoen 2017/2018
Indien u belangstelling heeft voor een cursus en/of spelen in een groep dan kunt u zich opgeven voor het seizoen 2017/2018 (oktober/april en bestaat uit 15 lessen). Zie voor het lesschema Cursusinformatie. De eerste lessen starten 19 sep 2017, beginners en 21 sep 2017 THG Cardín (gevorderden)

Zaterdag 23 september 2017 is er Bruisend Bilgaard te Leeuwarden. Tijdens dit wijkfeest wordt er twee keer een workshop Trekharmonica gegeven.
Om 11.20 uur en 13.20 uur. Adres De Hooidollen 8, Leeuwarden. Belangstellenden van harte welkom.

THG Bilgaard, er hebben zich 2 nieuwe spelers bij deze gevorderde groep aangemeld. Het totaal aantal spelers bij deze groep is nu 7
Er kunnen nog 3 aanmeldingen volgen.

Zaterdag 28 oktober 2017 Harmonica festival, Wijkcentrum Bilgaard, de Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden. Vanaf 11.00 uur.
Trekharmonicagroep Bilgaard (12 spelers) hebben hieraan deelgenomen. Het optreden was een succes.

Vrijdag 8 december 2017 begint een nieuwe groep.

THG Bilgaard is uitgebreid met 3 spelers het maximaal aantal van 10 spelers is bereikt.

Er zijn in week 50 en 51 diverse kerstoptredens geweest.

 

2018
Donderdag 26 april 2018
is de slotdag van het seizoen. Deze avond treden de groepen op in het Wijkcentrum Bilgaard, de Hooidollen 17, 8918 HV  Leeuwarden. Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur. U bent van harte welkom.


De vrijdag cursus wordt eind april 2018 beëindigd.

 

SEIZOEN 2018/2019
De groepen van maandagmiddag, dinsdagavond en woensdagmiddag kunnen worden uitgebreid.

Spelers die al een aantal jaren speel ervaring hebben kunnen zich nu al aanmelden.


Nieuwe opzet cursus beginners Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden. Nader nieuws volgt in juni 2018
 


  

Docenten
Jan Hogeboom
Klaske Harder