Cursusinformatie

SEIZOEN 2017/2018 Het seizoen begint op maandag 19 september 2017

De cursussen Trekharmonica en de Trekharmonicagroepen  is een ACTIVITEIT VAN DE WIJKVERENIGING BILGAARD LEEUWARDEN  en wordt georganiseerd door Trekharmonica Bilgaard Leeuwarden. De cursisten dienen ad € 13,00 per jaar ook lid te worden van de wijkvereniging.

Bij aanmelding voor een Trekharmonicacursus / voor een Trekharmonicagroep,  hebben we voorafgaand een kennismakings gesprek.Tijdens dit gesprek wordt uitvoerig ingegaan over de cursus, lesmethode, niveau enz. Dit wordt door de spelers zeer op prijs gesteld. 

Inhoud muziek/lesboek
Basisleer van de trekharmonica zoals: houding, de riemen,  coördinatie van linker- en rechterhand, vingerzetting, de knoppen. Muziektheorie: wisseltonig en diatonisch, tablatuur, eenvoudige muziekleer, maatsoorten, toonladders, akkoorden. Schema's bas en diskant. Aan de hand van bladmuziek worden de maatsoorten, basritmes, oefeningen samenspel, meerstemmig behandeld. Wordt na behoefte uitgebreid.
De 3 Trekharmonicagroepen hebben elk een apart muziek/lesboek.

KOSTEN en LESSCHEMA
De cursussen bestaan uit 15 lessen en is inclusief het cursus/muziekboek.
Lidmaatschap Wijkvereniging € 13,00 per jaar

Het lesgeld kan in 2 keer worden betaald, oktober en januari, het lidmaatschap wordt apart geind

Beginners,  1e jaars
les 1 uur      kosten € 4,50 per les  totaal € 67,50
lidmaatschap € 13,00

Vervolg beginners,
les 1 uur      kosten € 4,50 per les  totaal € 67,50
lidmaatschap € 13,00

Middengroep
les 1,5 uur   kosten € 5,50 per les  totaal € 82,50
lidmaatschap € 13,00

Gevorderden, deze cursisten spelen in één van de groepen
Er zijn 3 Trekharmonicagroepen
les 2 uur      kosten € 6,50 per les  totaal € 97,50
lidmaatschap € 13,00

Bijscholing, dit is een nieuwe cursus waar de cursist ook zelf muziekstukken kan aanleveren om deze verder in groepsverband uit te diepen.
les 1,5 uur      kosten € 5,50 per les, aantal lessen in overleg.
lidmaatschap € 13,00

 

SPEELSCHEMA TREKHARMONICA BILGAARD LEEUWARDEN 2017/2018
SLOTDAG donderdag 26 april 2018 mi/av

MAANDAG Jan Hogeboom
13.00 – 14.30 uur Gevorderden/bijscholing
2017      Okt  2, 16, 30  / Nov 13, 27 / Dec 11
2018      Jan 8, 22 / Fe b  12, 26 / Mrt 12, 19, 26 / Apr 9, 16

DINSDAG Klaske Harder
09.30 - 10.30 uur Beginners
10.45 – 11.45 uur Vervolg beginners
2017      Sep 19 / Okt 3, 17, 31 / Nov  14, 21 / Dec 5
2018      Jan 9, 16 / Feb 6, 20 / Mrt 6, 20 / Apr 3, 24

DINSDAG Jan Hogeboom
THG OERAL WEI
13.30 – 15.45 uur Gevorderden
THG BILGAARD Bij deze groep kunnen nog spelers toegevoegd worden
19.30 – 21.45 uur
2017      Okt 3, 17, 24 / Nov 14, 21 / Dec 12
2018      Jan 9, 16, 30 / Feb 13, 27 / Mrt  13, 27 / Apr 10, 17

WOENSDAG
11.15 – 12.15 uur Klaske Harder Vervolg beginners
2017      Sep 27 / Okt 11, 25 / Nov 15, 22 / Dec 13
2018      Jan 3, 17 / Feb 7, 14, 28 / Mrt 7, 21 / Apr 4, 25

WOENSDAG
13.00 – 14.30 uur Jan Hogeboom  Middenniveau/gevorderd
2017      Sep 27 / Okt 11, 25 / Nov 8, 22 / Dec 13
2018      Jan 3, 17, 31 / Feb 14, 28 / Mrt 7, 21 / Apr 4, 18

DONDERDAG Jan Hogeboom
THG CAIRDÍN
13.30 – 15.45 uur Gevorderden
2017      Sep 21 / Okt 5, 19 / Nov 2, 16, 30 / Dec 14
2018      Jan 11, 25 / Feb 8, 22 / Mrt 8, 22 / Apr 5, 19

VRIJDAG  Jan Hogeboom
19.30 - 21.00 uur Vervolg beginner/Middenniveau
2017      Dec 8, 15
2018      Jan 12, 26 / Feb 9, 20 / Mrt 9, 23 / Apr 6, 20

De vrijdag cursus eindigt eind april 2018

 

 

 

Docenten Jan Hogeboom en Klaske Harder

 

 

Contact:
Jan Hogeboom, Wijkcentrum Bilgaard, De Hooidollen 17, 8918 HV Leeuwarden
Telefoon 058-2663327 of 058-2666121
BANK  NL86 RABO 0142 1508 43 t.n.v. Wijkvereniging Bilgaard Leeuwarden o.v.v. Trekharmonica cursussen
Email wijkvereniging@bilgaardnet.nl           www.trekharmonicales.nl